(1)
Álvarez Bolado, SJ, A. En Memoria De Pedro Laín Entralgo. EC 2019, 78, 521-547.