[1]
J. Pardo Pastor, «CARLES LLINÀS, Ars angelica. La gnoseologia de Ramon Llull», EC, vol. 76, n.º 305, pp. 423-426, ene. 2019.