[1]
J. Pardo Pastor, «Tradición misticoplatónica en el Llibre d’Amic e Amat de Ramón Llull», EC, vol. 76, n.º 298, pp. 437-450, feb. 2019.