1.
Uríbarri Bilbao SJ G. ANDRÉ PAUTLER, Biblia Patristica. Index des citations et allusions bibliques dans la littérature patristique. 7 Didyme d’Alexandrie. EC [Internet]. 8 de febrero de 2019 [citado 16 de enero de 2021];77(301):326-7. Disponible en: https://revistas.comillas.edu/index.php/estudioseclesiasticos/article/view/10946