(1)
Villar, M. L. No Les Enchufe a La Tele. PYM 1, 30-34.