[1]
F. Serra Giménez, «Carl Schmitt, "Teórico" de la Constitución de Weimar», PT, vol. 72, n.º 272 Extra, pp. 505-521, 1.