Del rechazo a la inquietud: inmigración e integración en los países bajos después del 11 de septiembre

Autores/as

  • Jeroen Doomernik
  • Jeannette Mak Universidad de Amsterdam.

Palabras clave:

Países Bajos, políticas de inmigración y asilo, relaciones interétnicas, opinión pública hacia la inmigración

Resumen

La repercusión de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la política neerlandesa en los terrenos de la inmigración y la integración ha sido relativamente pequeña. Por lo que respecta a la reacción de las autoridades competentes, en términos generales se están adoptando políticas de inmigración más restrictivas y medidas de integración menos tolerantes, si bien su origen se remonta a mediados de los años noventa. De forma global, la relación entre inmigrantes musulmanes y determinados segmentos de la población nativa se ha deteriorado hasta cierto punto, o al menos resulta ahora más explícita, lo que se desprende, por ejemplo, de los resultados de las encuestas de opinión realizadas al respecto.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

BRINK, M., S. VAN ROSSUM, T. VISSER y N. VAN DEN BERG (1997) Evaluatie inburgeringsbeleid voor nieuwkomers. Amsterdam: Regioplan.

BROCHMANN, G. (1997) «Controlling immigration in Europe. National state dilemmas in an international context» in: H. van

Amersfoort & J. Doomernik (eds) International Migration. Processes and Interventions. Amsterdam: Het Spinhuis, pp. 22-41

CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS) (2002) Allochtonen in Nederland 2002 Voorburg/Heerlen: CBS

CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS) (2003), Minder immigranten dan emigranten, PB 03-142, La Haya, julio de 2003,

disponible en http:llwww.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2003/pb03142.pdf.

CHOENNI, C. (2000) «Ontwikkelingen van het rijksoverheidsbeleid

voor etnische minderheden, 1997-2000» en: N. van Nimwegen & G. Beets (eds) Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2000 La Haya: NiDi, pp. 131-144

DEUZE, M. (2002), Journalists in the Netherlands; an analysis of

the people, the issues and the (inter-)national environment Amsterdam: Aksant.

DONSELAAR, J. van & P. R. Rodriques (2002), Monitor racisme en

extreem-rechts, vijfde rapportage, Anne Frank Stichting / Universiteit Leiden, disponible en http://www.justitie.nl/Images/11_19990.pdf.

DOOMERNIK, J. (1995), The institutionalization of Turkish Islam

in Germany and the Netherlands. A comparison. in: Ethnic &

Racial Studies, Vol. 18, nr.1, pp. 46-61

DOOMERNIK, J. (1998), The effectiveness of integration policies towards immigrants and their descendants in France, Germany

and The Netherlands. Ginebra, OIT (International Migration Papers Nr 27)

DOOMERNIK, J. (2003), «Integration Policies towards Immigrants

and their Descendants in the Netherlands» en F. Heckmann & D. Schnapper (eds) The Integration of Immigrants in European

Societies. National Differences and Trends of Convergence Stuttgart: Lucius & Lucius, pp.165-183

DOOMERNIK, J. & P. MINDERHOUD (1999), Tussenrapportage betreffende de evaluatie Koppelingswet, deelproject B, deelonderzoek Justitie, Amsterdam: IMES (internal report)

DOOMERNIK J. & R. AXTMANN (2001), «Transnational Migration, the Liberal State and Citizenship» in: Roland Axtmann (ed.) Balancing Democracy London/New York: Continuum, pp. 76-89

DOOMERNIK, J., R. PENNINX & H. VAN AMERSFOORT (1997) A Migration Policy for the Future. Possibilities and Limitations Bruselas: MPG

ENTZINGER, H. (2003) «The rise and fall of multiculturalism: the

case of the Netherlands» in: C. Joppke & E. Morawska (eds) Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States Houndmills: Palgrave, pp. 59-86

FOQUZ ETNOMARKETING (2002), Veiligheidsgevoel Turken en Marokkanen, Onderzoeksresultaten ten behoeve van redactie Zembla, Nieuwegein.

HECKMANN, F. & D. SCHNAPPER (2003), «Conclusion» in: F. Heckmann & D. Schnapper (eds) The Integration of Immigrants in

European Societies. National Differences and Trends of Convergence

Stuttgart: Lucius & Lucius, pp.253-259

KOOPMAN, E. R. (2002), Wezenlijk Nederlands belang en economische migratie. Nationaal toelatingsbeleid ten aanzien van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. Tesis doctoral, University of Amsterdam

LANDELIJKE VERENIGING VAN ANTI DISCRIMINATIE BUREAUS EN MELDPUNTEN (2003), Klachten en Meldingen over ongelijke behandeling, kemcijfers 2002, disponible en http://www.lvadb.nl/kerncijfers2003.pdf.

LIJPHART, A. (1977) Democracy in plural societies: a comparative

exploration. New haven/London: Yale University Press.

PENNINX, R., J. SCHOORL & C. VAN PRAAG (1993), The impact of international migration on receiving countries; the case of the

Netherlands. Amsterdam: Swets & Zeitlinger

RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR (2003), Politiek en Media; een pleidooi voor een LAT relatie, La Haya, agosto 2003.

SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU (SCP) (2003), De Sociale Staat van Nederland, The Hague, September, disponible en

http://www.scp.nl/boeken/titels/2003-12/nl/metainfo.htm.

TESSER, P. T. M., F. A. VAN DUGTEREN & A. MERENS (1996), Rapportage minderheden 1996: bevolking, onderwijs, huisvesting,

La Haya: SCP

THRÄNHARDT, D. (2003), «Where and why? Comparative perspectives on Asylum in the OECD world» in: J. Doomemik & H.

Knippenberg (eds) Migration and Immigrants: Between Policy

and Reality. Amsterdam: Aksant, pp.18-41

TNS NIPO (2003), Meerderheid Nederlanders voor een ruimer pardon, Amsterdam, disponible en http://www.tns-nipo.com.

TNS NIPO (2003a), Helft Nederlanders heeft angst voor toenemend

aantal moslims, Amsterdam, disponible en http://www.tns-nipo.com.

Descargas

Cómo citar

Doomernik, J., & Mak, J. (2014). Del rechazo a la inquietud: inmigración e integración en los países bajos después del 11 de septiembre. Migraciones. Publicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones, (14), 97–129. Recuperado a partir de https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/4294