(1)
Esteve Palós, A.; Jiménez Pérez, E. La formación De La Pareja Entre marroquíes En España. MIG 2013, 83-110.