(1)
Lacomba, J. SEGLERS, À.: Musulmans a Catalunya, El Repte De La Integració I La Llibertat Religiosa. MIG 1, 307-319.