[1]
J. Lacomba, «SEGLERS, À.: Musulmans a Catalunya, El repte de la integració i la llibertat religiosa», MIG, n.º 16, pp. 307-319, 1.