Argumentos económicos y regulación jurídica del sacrificio ritual en Polonia

Palabras clave: sacrificio ritual, manifestación de la libertad religiosa, libertad de actividad económica

Resumen

En la regulación del sacrificio ritual, deben tenerse en cuenta cuestiones relacionadas con la protección de la libertad de conciencia y religión, la libertad de actividad comercial y el trato humanitario a los animales. Los argumentos económicos influyen en la forma en que se regulan los sacrificios rituales y, en general, llevan a apartarse del propósito religioso original de esas normativas legales, en favor de la protección de los intereses económicos.

Biografía del autor/a

Konrad Dyda, Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II

Department of Law on Religion. Faculty of Law, Canon Law and Administration

Citas

Borecki, Paweł. ”Autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim”. Studia z Prawa Wyznaniowego 15 (2012): 92-93.

Brzozowski, Wojciech. ”Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce”. Państwo i Prawo 5 (2013): 47-56.

Brzozowski, Wojciech. ”Ubój rytualny a Konstytucja RP”. In Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, edited by Piotr Stanisz, Anna Maria Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon and Michał Zawiślak, 41-52. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Czohara, Andrzej & Tadeusz Jerzy Zieliński. Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentar. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.

Lerne, Pablo & Alfredo Mordechai Rebello. “The Prohibition of Ritual Slaughtering (Kosher Shechita and Halal) and Freedom of Religion of Minorities”. Journal of Law and Religion 2 (2006): 1-62.

Łętowska, Ewa, Monika Namysłowska, Mateusz Grochowski, & Aneta Wiewiórowska-Domagalska. ”Prawo UE o uboju zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiązanie (cz. I)”. Europejski Przegląd Sądowy 11 (2013): 13-18.

Łętowska, Ewa, Mateusz Grochowski & Aneta Wiewiórkowska-Domagalska. ”Wiąże, ale nie przekonuje (wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o uboju rytualnym”. Państwo i Prawo 6 (2015): 53-66.

Różański, Mieczysław & Piotr Szymaniec. “Debata wokół zakazu uboju rytualnego w II Rzeczypospolitej Polskiej”. Przegląd Sejmowy 1 (2020): 121-146.

Silver, Joel. ”Zgodnie z obyczajami religijnymi (According to Religious Rights): A Dissenting Opinion on the Polish Slaughter Case”. Oxford Journal of Law and Religion 2 (2014): 347-353.

Stanisz, Piotr. Religion and Law in Poland. Poland: Kluwer Law International, 2017.

Stanisz, Piotr. ”Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie”. In Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, edited by Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, & Henryk Stawniak, 158-170. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2015.

Vellenga, Sipco. “Ritual Slaughter, Animal Welfare and the Freedom of Religion”. Journal of Religion in Europe 2 (2015): 210-234.

Zoethout, Carla Maria. “Ritual Slaughter and the Freedom of Religion: Some Reflections on a Stunning Matter”. Human Rights Quarterly 3 (2013): 651-672.

Publicado
2020-12-09
Cómo citar
Konrad Dyda. «Argumentos económicos Y regulación jurídica Del Sacrificio Ritual En Polonia». Estudios Eclesiásticos. Revista de investigación e información teológica y canónica 95, no. 375 (diciembre 9, 2020): 955-971. Accedido enero 18, 2021. https://revistas.comillas.edu/index.php/estudioseclesiasticos/article/view/13037.